מערכות כריזה משולבות

מערכת הכריזה המשולבת מאפשרת להשמיע בשעת אזעקה, הודעות אזהרה ופינוי, העדיפות על התראה צלילית בלבד ונועדה למנוע פאניקה ובלבול בעת אירוע חרום. 
ההודעות הקוליות יעילות יותר לביצוע פינוי מאורגן של המבנה בה היא מותקנת. 
בהיות המערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים,המגבר, מיקרופוני החרום, הודעת החרום, ספק כח ומצברי הגיבוי. 
רכזת כריזה מיועדת להתקנה פנימית בלבד במקום המוגן מפני רטיבות. 

מערכת כריזה משולבת BCF

מערכת כריזה BCF

מוצרים נוספים

דילוג לתוכן